ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมกิจกรรม “Big cleaning day”
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ได้ร่วมทำ  MOU ร่วมกับภาครัฐและเอกชน  ขับเคลื่อนโครงการวัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข ฯ  เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน  สร้างความเข้มแข็งด้านความสามัคคี  มีจิตอาสา  โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ในการนี้  โรงเรียนเป็นองค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จึงขอเชิญคณะครูร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดโครงการ   วัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข ฯ  “กิจกรรม  Big  cleaning  day”  พร้อมกันในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561    เวลา 07.30 น.  ณ  วัดบัวแก้วเกษร
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,15:07   อ่าน 179 ครั้ง