ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง
เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
         ด้วย โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 
         โรงเรียน ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าประชุมพร้อมกันตามวัน เวลาดังกล่าว หากติดขัดส่งตัวแทนเข้าประชุมแทนได้
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 126 ครั้ง