ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการทอดผ้าป่าและบำรุงศาสนสถาน
กิจกรรมการทอดผ้าป่าและบำรุงศาสนสถาน
ในอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดบัวแก้วเกษร
ติดตามรูปถาพเพิ่มเติมที่
Facebook :  Worrapong Anugoon
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,09:18   อ่าน 92 ครั้ง