ภาพกิจกรรม
กิจกรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
ขอกราบขอพระคุณ ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนทั้ง อาหาร ของรางวัล รวมไปถึงสิ่งของต่างๆ
ที่ร่ว
มกันบริจาค และเข้าร่วมกิจกรรม
หากทางโรงเรียนผิดพลาดประการ กราบขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

ติดตามรูปถาพเพิ่มเติมที่
Facebook :  Worrapong Anugoon
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,15:14   อ่าน 94 ครั้ง